Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money

Προγραμμα Ιερών Ακολουθιών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ιερές ακολουθίες - Προγραμμα Ιερών Ακολουθιών

 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ 7.00-9.00

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 6.30-10.00

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6.00

 

ΟΡΘΡΟΣ 6.30

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 ΑΝΘΙΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΒΑΒΥΛΑ ΙΕΡΟΜ.

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΑΝΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΕΒΔΟΜΑΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ & ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ – ΕΛΠΙΔΟΣ & ΑΓΑΠΗΣ

 

Μετά βαθυτάτης ἀγάπης καί τιμῆς προσευχόμενοι ὑπέρ Ὑγείας καί σωτηρίας Ὑμῶν προσκαλοῦμεν ἁπαξάπαντες ὅπως τιμήσετε μέ τήν συμμετοχή σας τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας μετά τῶν τριῶν μεγαλομαρτύρων θυγατέρων Αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης.

 

ΣΑΒΒΑΤΟN 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 6 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός. Ἔναρξη Προγράμματος. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Πρωτοσύγκελλος Ι. Μ. Ν. Ἰωνίας & Φιλαδελφείας καί θά ὁμιλήσει ἐπίκαιρα.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

7-11 π.μ. Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν εὐεργετῶν καί δωρητῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας καί Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ἐξόδου τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγίων μας ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί τοποθέτησις Αὐτῶν εἰς τό μέσον τοῦ Ἱ. Ναοῦ πρός προσκύνησιν τῶν πιστῶν.

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 6:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Παράκλησις πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τίς ἹερέςἈκολουθίες θά τελέσει ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ μέ θέμα: «Τό μαρτύριον ὁδός Ζωῆς»

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

7-9.30 π.μ. Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχεία θά ψαλεῖ Ἱερά Παράκλησις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, μέ θέμα: «Οἱ Ἅγιες γυναῖκες στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας».

 

8.30 μ.μ. -1.30 νυκτερινή Ἱερά Ἀγρυπνία, τήν ὁποία θά τελέσει ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΣΥΜΕΩΝ ΒΟΛΙΩΤΗΣ, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί θά ὁμιλήσει ἐπίκαιρα.

 

ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

7-9.30 π.μ. Θεία Λειτουργία. Ὁμιλητής: Αἰδεσ. Πρωτ. π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Προϊστάμενος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Κων/νου καί Ἐλένης Πειραιῶς, Διευθυντής Ἰδ. Γραφείου Σεβ. Πειραιῶς, με θέμα: «Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός».

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 6:30 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός ἐπί τῇ μεγάλῃ καί ἁγίᾳ Ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΥΤΡΑΡΑΣ, μέ θέμα: «Τό Σύμβολο τοῦ Σταυροῦ, σύμβολον ζωῆς αἰωνίου».

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

7-10.30 π.μ. Θεία Λειτουργία. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΛΑΔΙΤΗΣ μέ θέμα: «Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός, ἡ δύναμις καί τό καύχημα τῆς Ἐκκλησίας».

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 6.30 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Παράκλησις. Τίς Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελέσει ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΑΚΗΣ καί θά ὁμιλήσει μέ θέμα: «Τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Πίστεως, Σοφίας καί Ἀγάπης, παράδειγμα γιά τή ζωή τοῦ κάθε Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ».

 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

7-9.00 π.μ. Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Παράκλησις πρός τιμήν τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἁγίας Παρασκευῆς. Ὁμιλητής: Πρωτοπρ. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, μέ θέμα: «Πῶς καί ἐμεῖς μποροῦμε νά φτάσουμε στήν Πίστη, τήν Ἐλπίδα καί τήν Ἀγάπη, διά τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ».

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 6.30 μ.μ. Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Παράκλησις πρός τιμήν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τήν ὁποία θά τελέσει ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέ θέμα: «Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός στή ζωή μας».

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

10 π.μ. Παράκλησις πρός τιμήν τῶν Ἁγίων μας Σοφίας καί τῶν τριῶν μεγαλομαρτύρων θυγατέρων Αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμ. π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΙΔΗΣ, Ἀρχιερατικός 18ης Περιφερείας μας, μέ θέμα: «Ἡ Ἁγία Σοφία, Ἡ ὀρθόδοξη μάνα βλέπουσα τό Μαρτύριο τῶν τέκνων της καί ἐνθαρρύνουσα αὐτά».

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 7 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου Κηρύγματος πρός τιμήν τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων μας, Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης. «Ἀπονομή Εὐχαριστηρίων Εὐεργετήριων στούς Εὐεργέτες καί Δωρητές τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου»

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Ἀρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

 

7 π.μ. Ἔναρξις Ὄρθρου.

 

8:30 π.μ. Ἔναρξις Δοξολογίας.

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 7 μ.μ. Μεθέορτος Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Ἱερά Λιτάνευσις διά τῶν ὁδῶν: Ἁγ. Σοφίας - Μακρυγιάννη - Χαριτωνίδου - Ἐμπράρ - Οὐράνη - Καραθεοδωρῆ - Γεωργίου Βλάχου - Πηνελόπης Δέλτα - Γύρος στρογγυλῆς πλατείας - Ἱ. Ναός Ἁγ. Σοφίας.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

7.00-11.00 π.μ. Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Κτιτορικόν μνημόσυνον ὑπέρ Μακαρίας Μνήμης τῶν Μεγάλων ­ Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν καί δωρητῶν καί τῶν διατελεσάντων Ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

 

ΕΣΠΕΡΑΣ 8 μ.μ. Ἐκδήλωση γιά τή συμπλήρωση 40 χρόνων ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Φιλοθέης-Ψυχικοῦ. Θά περιλαμβάνει χορευτικό πρόγραμμα καί Ὁμιλία διά τήν ἱστορία τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας.

 

 

ΤΡΙΤΗ 20 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ-ΘΕΚΛΑΣ ΜΕΓ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΟΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

6974461865

210 – 6776868

 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΠΡΩΙ 6.30-12.30

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.00-8.00

www.agiasofianeoupsychikou.gr


Κράτα το

Κράτα το

 


Ημερολόγιο
Σάββατο
1
Οκτωβρίου
Ανανίου αποστόλου, Ρωμανού μελωδού, Ιωάννου
Αγία Γραφή